PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   Osakapitali sissemakse ei pea
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Kinnisvaraturul algas aasta ra
   Eesti Pank muudab pankade jaok
   PROGNOOS. Käimas on vinduv ma

Majapidamised laenasid oktoobris vähem

28.11.22 08:54

I Krediidiasutuste ja liisinguettevõtete üldised näitajad
Krediidiasutuste bilansimaht oli oktoobris 38,8 miljardit eurot. Maht vähenes eelmise kuuga võrreldes 0,8% ehk 312,3 miljoni euro võrra, kuid suurenes aastavõrdluses 3,4% ehk 1,3 miljardi euro võrra
Hoiuste maht krediidiasutustes oli 27,8 miljardit eurot, suurenedes nii eelmise kuu kui eelmise aastaga võrreldes 0,5% ehk vastavalt 134,3 miljoni euro ja 125,6 miljoni euro võrra. Aastakasvu panustasid enim residentidest muude mittefinantsettevõtjate hoiused. Mitteresidentide hoiuste maht vähenes aastaga 773,6 miljoni euro võrra ja moodustas krediidiasutuste hoiuste jäägist 12,2%
Liisinguettevõtete varade kogumaht oli 3,3 miljardit eurot ja aastakasv 8,6% ehk 257,7 miljonit eurot
Krediidiasutuste laenuportfellis moodustasid üle 60 päeva viivises olevad kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete laenud 47,1 miljonit eurot ehk 0,23%; eelmisel kuul oli vastav näitaja 0,22% ja aasta tagasi samal perioodil 0,33%. Aastaga on viivislaenude osakaal kahanenud nii kodumajapidamiste kui mittefinantsettevõtete lõikes

II Mittefinantsettevõtetele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused
Mittefinantsettevõtetele antud laenude ja liisingute jääk suurenes aastaga 13,4% ja oli oktoobris 11,2 miljardit eurot
Pikema kui aastase tähtajaga väljastatud laenude maht oli 228,8 miljonit eurot, mis on 41 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul ja 16,5 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
Liisinguid anti mittefinantsettevõtetele 68,2 miljoni euro väärtuses. See on 6,9 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul, kuid 3,5 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal

Mittefinantsettevõtetele kuu jooksul antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli oktoobris 296,9 miljonit eurot, mis on 47,9 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul ja 13 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
Pikaajaliste laenude ja liisingute saajate hulgas domineerisid endiselt kinnisvara- ja ehitussektori ettevõtted – neile antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli 138,5 miljonit eurot
Mittefinantsettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 9,1% ja jõudis 10,7 miljardi euroni. Aastakasv saavutati peamiselt tänu residentide hoiuste suurenemisele
Mitteresidentide osakaal mittefinantsettevõtete hoiuste jäägis oli  2,5% – see on 0,3 protsendipunkti vähemkui eelmisel kuul, kuid 0,2 protsendipunkti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal

Mittefinantsettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär, mis on väga muutlik ja sõltub finantseeritavate projektide iseloomust ja ulatusest, oli oktoobris 4,14%. Eelmisel kuul oli intressimäär 3,76% ja eelmisel aastal samal ajal 2,3%
Mittefinantsettevõtetele antud liisingute keskmine intressimäär oli 4,12% – see on 0,37 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul ja 1,75 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal
Mittefinantsettevõtete tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli 0,74%. Eelmisel kuul oli intressimäär 0,5% ja eelmisel aastal samal ajal 0,31%


III Kodumajapidamistele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused
Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk kasvas aastaga 10,9% ja ulatus oktoobris 12,3 miljardi euroni
Kodumajapidamiste laenudest moodustavad suurima osa eluasemelaenud, mida võeti 10,3 miljardi euro väärtuses. Aastaga on eluasemelaenude jääk kasvanud 11,8% ehk 1,1 miljardi euro võrra

Oktoobrikuu jooksul väljastatud eluasemelaenude maht oli 174,6 miljonit eurot. Seda on 8,9 miljonit eurot vähem kui eelmisel kuul ja 10,2 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
Krediitkaardilaene anti 56,4 miljoni euro väärtuses. Võrreldes eelmise kuuga suurenes näitaja 1,4 miljoni euro võrra ja aastavõrdluses 13,3 miljoni euro võrra
Kodumajapidamised liisisid autosid 25,2 miljoni euro eest, mis on 4,1 miljonit eurot vähem kui eelmisel kuul ja 9,2 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
Kodumajapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga 5,6% ja püsis 13 miljardi euro tasemel
Residentidest kodumajapidamiste hoiuste maht oli 11,1 miljardit eurot, mis on 77,1 miljonit eurot vähem kui eelmisel kuul, kuid 171,3 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal
Mitteresidentidest kodumajapidamiste hoiuste maht oli 1,9 miljardit eurot ja moodustas kodumajapidamiste hoiusejäägist 14,9%

Kodumajapidamistele antud uute tagatisega eluasemelaenude (s.t uued lepingud, mitte lepingumuudatused) keskmine intressimäär oli 3,9%. See on 0,44 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul ja 1,9 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal
Tähtajaliste hoiuste intressimäär oli 1,38%. Eelmisel kuul oli intressimäär 1,37% ja eelmisel aastal samal ajal 0,32%. Viimati oli tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär sellest kõrgem 2012. aasta
Kuu jooksul kodumajapidamistele väljastatud autoliisingute keskmine intressimäär ületas nelja protsendi künnise ja oli 4,13%. See on 0,37 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul ja 1,63 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Siingi on tegemist viimase kümnendi kõrgeima tasemega

2022. aasta kolmandas kvartalis väljastati 4765 uut hüpoteegiga tagatud eluasemelaenu ja laenu keskmine suurus oli rekordiline 115 200 eurot. Aasta tagasi samal perioodil väljastati 4321 uut hüpoteegiga tagatud eluasemelaenu ja laenu keskmine suurus oli 100 137 eurot
Väljastatud eluasemelaenu keskmine pikkus oli 25,9 aastat. Võrreldes kvartal varasemaga on laenuperiood muutunud lühemaks: 2022. aasta II kvartalis oli väljastatud eluasemelaenu keskmine pikkus 26,1 aastat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on väljastatud eluasemelaenu keskmine pikkus aga ligi viie kuu võrra pikem

Tagasi

Veel uudiseid

Kinnisvaraturul algas aasta rahulikult
Eesti Pank muudab pankade jaoks reegleid uute eluasemelaenude väljastamisel
PROGNOOS. Käimas on vinduv majanduslangus