PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   Osakapitali sissemakse ei pea
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   PROGNOOS. Energiakriisi täism
   Novembris töösuhete üldarv
   Kiire hinnatõus on muutnud ma

Viivislaenude osakaal pankade laenuportfellis on jätkuvalt madal

30.03.22 10:40

I Krediidiasutuste ja liisinguettevõtete üldised näitajad
Krediidiasutuste varad moodustasid kokku 37,6 miljardit eurot, vähenedes eelmise kuuga võrreldes 1,1% ehk 430,4 miljoni euro võrra ja kasvades aastavõrdluses 7,7% ehk 2,7 miljardi euro võrra
Hoiuste maht oli krediidiasutustes 27,8 miljardit eurot, vähenedes eelmise kuuga võrreldes 1,9% ehk 528,5 miljoni euro võrra, kuid kasvades aastaga 12,7% ehk 3,1 miljardi euro võrra. Aastakasvu panustasid kõige enam residentidest kodumajapidamiste hoiused. Mitteresidentide hoiuste maht kasvas aastaga 548 miljoni euro võrra ja moodustas krediidiasutuste hoiuste jäägist 13,3%
Liisinguettevõtete varade kogumaht oli 3 miljardit eurot ja aastakasv 2,5% ehk 72,8 miljonit eurot
Krediidiasutuste laenuportfellis moodustasid üle 60 päeva viivises olevad kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete laenud 43 miljonit eurot ehk 0,23%; eelmisel kuul oli vastav näitaja 0,24% ja aasta tagasi samal perioodil 0,49%. Viivislaenude osatähtsus vastavas laenuportfellis kahanes aastaga nii kodumajapidamiste kui ka mittefinantsettevõtete puhul

II Mittefinantsettevõtetele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused
Mittefinantsettevõtetele antud laenude ja liisingute jääk oli 10,1 miljardit eurot, kasvades aastaga 9,5% ja olles eelmise kuu kasvust pisut suurem
Pikema kui aastase tähtajaga väljastatud laenude maht oli 182,7 miljonit eurot, mis on 2,4 miljonit eurot rohkem kui eelneval kuul ja 77,1 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal
Liisinguid anti mittefinantsettevõtetele 65,8 miljoni euro väärtuses. Eelmise kuuga võrreldes kasvas liisingute maht 0,5 miljoni euro võrra ja eelmise aasta sama ajaga võrreldes 12,1 miljoni euro võrra

Mittefinantsettevõtetele kuu jooksul antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli 248,5 miljonit eurot, mis on 3 miljonit eurot rohkem kui eelneval kuul. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on seda 89 miljonit eurot rohkem

Jätkuvalt domineerisid pikaajaliste laenude ja liisingute saajate hulgas kinnisvara- ja ehitussektori ettevõtted - neile antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli 120,3 miljonit eurot
Mittefinantsettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 12% ja jõudis 9,9 miljardi euroni. Aastakasv saavutati peamiselt tänu residentide hoiustele
Mitteresidentide osakaal mittefinants-ettevõtete hoiuste jäägis oli  2,1%, mis on 0,1 protsendipunkti vähem kui eelmisel aastal samal ajal
Mittefinantsettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär, mis on väga muutlik ja sõltub sellest milliseid projekte ja kui suures mahus kuu jooksul rahastatakse, oli 2,58%. Eelmisel kuul oli see 2,61% ja eelmisel aastal samal ajal 2,91%
Mittefinantsettevõtetele antud liisingute keskmine intressimäär oli 2,34%, mis on eelmise kuuga võrreldes 0,03 protsendipunkti kõrgem, kuid aastataguse ajaga võrreldes 0,21 protsendipunkti madalam
Mittefinantsettevõtete tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli viimase 12 kuu madalaimal tasemel (0,17%). Eelmisel kuul oli see 0,29% ja eelmisel aastal samal ajal 0,16%

III Kodumajapidamistele antud laenud ja liisingud ning kaasatud hoiused

Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk kasvas aastaga 6,6% ja ulatus 11,4 miljardi euroni
Kodumajapidamiste laenudest moodustavad suurima osa eluasemelaenud, mida on võetud 9,6 miljardi euro väärtuses. Aastaga on eluasemelaenude jääk kasvanud 9,6% ehk 837,4 miljoni euro võrra

Eluasemelaenude maht oli 139,9 miljonit eurot, mis on eelmise kuuga võrreldes samal tasemel, kuid 27,9 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal
Krediitkaardilaene anti 47,5 miljoni euro väärtuses. Aastavõrdluses on see näitaja kasvanud 10,2 miljoni euro võrra
Kodumajapidamised liisisid autosid 23,2 miljoni euro eest, mis on 2,6 miljonit eurot vähem kui eelmisel kuul, kuid 0,5 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal
Kodumajapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga 15,7% ja jõudis 12,7 miljardi euroni
Residentidest kodumajapidamiste hoiuste maht oli 11,1 miljardit eurot, mis on 1,5 miljardit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal
Mitteresidentidest kodumajapidamiste hoiuste maht oli 1,6 miljardit eurot ja mitteresidentide osakaal kodumajapidamiste hoiusejäägis oli 12,3%
Kodumajapidamistele antud tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 1,94%, mis on ajaloo madalaim tase. See on 0,01 protsendipunkti madalam kui eelmisel kuul ja 0,17 protsendipunkti madalam kui eelmisel aastal samal ajal
Tähtajaliste hoiuste intressimäär oli 0,53%, mis on eelmise kuuga võrreldes 0,23 protsendipunkti ja eelmise aasta sama ajaga võrreldes 0,05 protsendipunkti madalam
Kuu jooksul kodumajapidamistele väljastatud autoliisingute keskmine intressimäär oli 2,45%, mis on 0,04 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul, kuid 0,14 protsendipunkti madalam kui eelmisel aastal samal ajal

 

https://www.eestipank.ee/press/statistikateade-viivislaenude-osakaal-pankade-laenuportfellis-jatkuvalt-madal-28032022

 

Tagasi

Veel uudiseid

PROGNOOS. Energiakriisi täismõju majandusele alles hakkab avalduma
Novembris töösuhete üldarv kasvas, kuid olukord tööstuses paneb muretsema
Kiire hinnatõus on muutnud majanduse haavatavamaks