Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   Äriõigus riigikohtu praktika
   Vastutustundliku laenamise koh
   Rahapesu tõkestamine riskipõ
   Mis juhtub, kui äriühing ann
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Mai maksulaekumine kasvas pea
   PROGNOOS. Eratarbimine annab E
   Majapidamiste nõudlus autolii

Maksepuhkuse taotlemise hoog aprilli lõpuks rauges

14.05.20 11:07

Inimesed ja äriühingud olid 29. aprilliks esitanud pankadele 31 790 maksepuhkuse taotlust summas 3,2 miljardit eurot. 92% maksepuhkuse taotlustest pangad ka rahuldasid. Võrreldes aprilli algusega kuu lõpus maksepuhkuste taotlemise hoog rauges. 

„Finantsinspektsioon pakkus pankadele välja raamistiku maksemoratooriumide kehtestamiseks ning kogub ja analüüsib maksepuhkuste statistikat eesmärgiga saada ülevaade selliste puhkuste hetkeseisust. Kuna Eesti pangandus sisenes koroonakriisi headel aegadel kogutud puhvritega, siis suudavad pangad koroonaviiruse leviku mõjudega paremini hakkama saada ning võimalusel inimestele ja ettevõtetele maksepuhkust anda,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Meie tähelepanu saab olema moratooriumi lõppemisel taastuval maksedistsipliinil, kuna maksepuhkused on eelkõige likviidsuskitsikuse ületamiseks, mitte vastus laenuvõtjate kõikidele raskustele.“

Aprilli jooksul lisandus 18 343 uut maksepuhkuse taotlust summas 1,3 miljardit eurot. Eraisikute maksepuhkuste taotluste summa osakaal oli kuu lõpus 4,5% ja äriühingutel 20% vastava portfelli laenujäägist. Kokku moodustasid maksepuhkusel laenud 8,3% laenujäägist. Äriühingute maksepuhkuse taotluste summast enam kui pool on laekunud pankadele kinnisvaraettevõtetelt. Kokku olid 29. aprilliks kinnisvaraettevõtted esitanud maksepuhkuse taotlusi 1,3 miljardi euro väärtuses, mis on kinnisvarasektori laenujäägist 32%.
 
Pankadel on loodud omavahendite reservid, mille arvelt katta võimalikud krediidikahjud või täita uute laenude väljastamisega kaasnevad kapitalinõuded. 27 miljardi euro suuruse krediidiportfelli juures moodustasid pankade omavahendid 2019. aasta lõpus 4,6 miljardit eurot ja ületasid pankadele kohalduvaid omavahendite miinimumnõudeid 2,2 miljardi euro võrra.

Pangateenuseid osutati aprillis osaliselt kaugtööd tehes, kuid kõik olulised pangateenused olid kättesaadavad. 113st pangakontorist oli 20 kontorit suletud.

https://fi.ee/et/uudised/maksepuhkuse-taotlemise-hoog-aprilli-lopuks-rauges

Tagasi

Veel uudiseid

Mai maksulaekumine kasvas pea 15 protsenti
PROGNOOS. Eratarbimine annab Eesti majanduskasvule lühiajalise tugeva tõuke
Majapidamiste nõudlus autoliisingute ja tarbimislaenude järele on taastunud