PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Riigikohus: maksuvõlg tuleb t
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Madal laenunõudlus - ettevõt
   Kiire hinnakasvu tõttu vähen
   Viivislaenude osakaal pankade

Majapidamiste laenuaktiivsus püsib suur

24.05.18 12:35

Majapidamiste laenuaktiivsus püsis aprillis suur, iseäranis suur oli nõudlus autoliisingute järele. Uusi autoliisingulepinguid sõlmiti aprillis 43% suuremas summas kui aasta tagasi ning seejuures kiirenes autoliisingute portfelli aastakasv 20%ni. Ka muud tarbimislaenud kasvasid ikka veel kiiresti: nende aastakasv oli 9%. Tarbimislaenude hoogne kasv peegeldab nii praegust soodsat majanduskeskkonda kui ka suurenenud pakkumist. Võrreldes eluasemelaenudega on tarbimislaenude osatähtsus kogu laenu- ja liisinguportfellis märgatavalt väiksem, 9%.

Majapidamiste huvi eluasemelaenude vastu oli aprillis endiselt suur. Uusi eluasemelaene võeti möödunud kuul 101 miljoni euro väärtuses ehk 15% suuremas mahus kui samal ajal aasta tagasi. Sarnaselt viimase poole aastaga suurenes portfell aasta võrdluses 6,7%.

Ettevõtetele väljastatud uued laenud jaotusid aprillis 2018. aasta varasemate kuudega võrreldes sektorite vahel ühtlasemalt. Ettevõtted võtsid uusi pikaajalisi laene 213 miljoni euro eest ehk veidi vähem kui samal ajal aasta tagasi. Kuigi sektorite lõikes võtsid suurimas mahus uusi laene sarnaselt varasemale kinnisvara- ja ehitussektori ettevõtted, oli see maht varasemate kuudega võrreldes väiksem. Pidades silmas selle sektori suurt osatähtsust pankade laenuportfellis on laenude ühtlasem jaotus positiivne nähtus. Varasematest kuudest suurema laenuvõtmisega paistsid silma põllumajandusettevõtted[1].

Ettevõtete uute pikaajaliste laenude keskmine intressimäär kerkis aprillis eelmise aasta tasemest pisut kõrgemale, 2,7%ni. Osaliselt tulenes see sellest, et suuremahulisi madalama määraga laenulepinguid sõlmiti aprillis vähem. Eelmise aasta teise poolde sattus see-eest üksikuid suuri  madalama intressiga laenuprojekte, mis mõjutasid suuresti keskmise marginaali kujunemist. Eluasemelaenude keskmine intressimäär püsis eelmise aastaga võrreldaval tasemel, 2,4% juures.

Aktiivse laenutegevuse kõrval kasvasid ka hoiused tempokalt. Nii majapidamiste kui ka ettevõtete hoiused kasvasid aastaga 10% ehk kiiremini kui nende laenu- ja liisinguportfellid. Aprillikuu lõpus küündis ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kogumaht 13,2 miljardi euroni.

 

https://www.eestipank.ee/press/majapidamiste-laenuaktiivsus-pusib-suur-24052018

Tagasi

Veel uudiseid

Maksuvõla kuvamine peatatud
Novembris võeti eluasemelaenusid rohkem kui mullu
Ettevõtlussektori kasum suurenes III kvartalis