PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Riigikohus: maksuvõlg tuleb t
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Madal laenunõudlus - ettevõt
   Kiire hinnakasvu tõttu vähen
   Viivislaenude osakaal pankade

Krediidiskoorist

14.09.15 16:23

Mis on krediidiskoor?
Krediidiskoor ehk krediidireiting on hinnang tõenäosuse kohta, et isik (firma või eraisik) suudab võetud rahalised kohustused kokkulepitud ajaks ära maksta ega satu raskustesse. See võib olla väljendatud tõenäosusprotsendina (0-100%), muul punktiskaalal või olla grupeeritud näiteks tähtedega A. B, C erineva usaldusväärsusega gruppidesse, nagu seda teeb TAUST.EE. 

TAUST.EE kuvab veebis ettevõtete kohta krediidiskoori gruppidena, kus A tähendab madalat riski makseraskuste tekkeks, B mõõdukat püsivate makseraskuste riski ja C viitab juba kõrgele püsivate makseraskuste riskile. 

Kes kasutavad krediidiskoore?
Kõige süsteemsemalt muidugi erinevad laenuandjad. Mõnel juhul arvutatakse skoor laenuandja poolt, teised aga toetuvad välisele skoorile. Ise arvutamise eelduseks on suur kättesaadav infohulk, tehniline võimekus ja vastavat kompetensti omavad inimesed, kuna seotud arvutused ei mahu just keskkoolimatemaatika raamidesse. 

Mille põhjal krediidiskoor arvutatakse?
Teoreetiliselt võib olla sisendiks olla mis iganes kättesaadav info, millel leitakse olevat statistiline seos maksehäirete esinemisega. Alati on oluline senine maksekäitumine, sest ajalugu näitab, et kes praegu või hiljuti juba äripartneritele või riigile on võlgu jäänud, esineb võlglaste hulgas ka tulevikus tõenäolisemalt kui puhta taustaga ettevõte. Samuti saab krediidivõimekuse hindamisel sisendiks kasutada ettevõtete ametlikke finantstulemusi, kinnistusraamatu ja ametlike teadaannete infot, seotud isikute maksekäitumist jne.

Kas A skooriga firmaga äri tehes on kindel, et nad raha maksmata ei jäta?
Ei. Krediidiskoor ei ole selgeltnägija. Skoor suudab prognoosida suurema hulga gruppi kuuluvate firmade keskmist tulemust. Näiteks tootmisettevõttes toimuvat õnnetust, mille tõttu firma tegevus satub raskustesse, ei ole võimalik varasemast maksekäitumisest ennustada. 

Kas gruppi C kuuluvatele ettevõtetele ei tohiks krediiti anda?
Kui suurt riski keegi on valmis võtma, seda otsustab iga ettevõtja ise. Skoor ei tähenda veel, et tehingute tegemine selle ettevõttega tingimata kahjumlik oleks. Aga suurema võimalusega, et antud ettevõttel tekivad püsivad maksehäired, tuleks teadlikult arvestada.

Kas eraisikute kohta ka krediidiskoore arvutatakse?
Jah, ka TAUST.EE teeb seda eraisikutele krediiti pakkuvate ettevõtete jaoks. Tulenevalt andmekaitsereeglitest neid skoore laiemale avaikkusele veebis ei kuvata.

Tagasi

Veel uudiseid

Maksuvõla kuvamine peatatud
Novembris võeti eluasemelaenusid rohkem kui mullu
Ettevõtlussektori kasum suurenes III kvartalis