PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Riigikohus: maksuvõlg tuleb t
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Kiire hinnakasvu tõttu vähen
   Viivislaenude osakaal pankade
   Madis Müller: Eesti hinnatõu

Mis saab neist, kel aastaaruanne esitamata?

13.08.15 14:22

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel oli 7. augusti seisuga esitatud 114 452 majandusaasta aruannet, esitamata on see 56 763 kohustuslasel. Lõpujärgus on ca 15 000 eelmistel perioodidel majandusaasta aruande esitamata jätnud ühingu kustutamine registrist.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel oli 7. augusti seisuga esitatud 114 452 majandusaasta aruannet, samas on esitamiskohustuslasi kokku 171 215. Seega on majandusaasta aruanne õigeaegselt esitamata veel 56 763 kohustuslasel.  Mis saab aga nendest, kel aruanne esitamata?

Maakohtu registriosakonna kohtunikuabi-osakonna juhataja Aivar Vimberg selgitab, et kui täisühing, usaldusühing (vähemalt üks osanikest on juriidiline isik), osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, mittetulundusühing ja  sihtasutus ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja (kuus kuud majandusaasta lõpust arvates) möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

Näide:
Majandusaasta lõpeb 31.12.2014, aruanne tuleb esitada registripidajale hiljemalt 30.06.2015. Mitteesitamise korral on õigus kohaldada trahvi, paraku ei ole trahvimine tulemusi andnud. Jaanuaris 2016 alustame kustutamishoiatuste tegemisega 2013-2014 majandusaasta aruande esitamata jätmise eest, määrusega antakse kohuslastele aega kuus kuud aruande esitamiseks. Tähtaja möödumisel ja aruande mitteesitamisel avaldame teate Ametlikes Teadaannetes, millega kutsume üles võlausaldajaid teatama nõuetest ühingute vastu ja taotlema likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul, alates teate avaldamisest koos hoiatusega, et vastasel korral võidakse ühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (kui saabuvad nõuded, siis saadame kohtusse likvideerija määramiseks ja sundlõpetamise otsustamiseks), seejärel  teeme päringu EMTA-le, kas ühingu võib kustutada, kui vastust (tavaliselt vastab EMTA ainult siis, kui ei ole nõus ühingu kustutamisega) ei tule, siis tehakse kohtunikuabi poolt kustutamiskanne, mis tuleb kätte toimetada ja peale kätte toimetamist tehakse lõplik kustutamiskanne.

Kõik tähtajad aruannete esitamiseks, teadete avaldamisest jm tulenevad seadusest, st et likvideerimismenetlus on seadusest tulenevalt ligi 2 aastat pikk.  Samas kui EMTA ei anna nõusolekut ettevõtte likvideerimiseks, jääb see aastateks registrist kustutamata.  

Aivar Vimbergi sõnutsi on peaaegu 115 000 esitatud aruandest registripidaja läbi vaadanud üle 86 000 aruande ((ca 75%), enne 30.06.2015 esitatud aruanne peab olema läbi vaadatud hiljemalt 30.11.2015. Lõpujärgus on ca 15 000 ühingu kustutamine registrist (jätsid esitamata 2011 ja 2012 majandusaasta aruanded). Ilmselt on nende hulgas ühinguid, kes pole ka järgnevate aastate majandusaasta aruandeid esitanud.

Tagasi

Veel uudiseid

Maksuvõla kuvamine peatatud
Novembris võeti eluasemelaenusid rohkem kui mullu
Ettevõtlussektori kasum suurenes III kvartalis