PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Riigikohus: maksuvõlg tuleb t
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Kiire hinnakasvu tõttu vähen
   Viivislaenude osakaal pankade
   Madis Müller: Eesti hinnatõu

Väike maksuvõlg pole ohumärk, suur maksuvõlg pole juhus

30.07.15 09:08

Kui ettevõtete maksehäiretest tervikliku ülevaate saamine nõuab mitme erineva allika kasutamist, sest ükski register ei kajasta kõiki maksehäireid, siis kõigist maksuvõlgadest ülevaate saamine on märksa lihtsam. 

Maksuvõla info avaneb isikukaardil selle ikooni alt

Esimene number vapi all märgib võlgnevust käesoleval hetkel või siis deklaratsioonide esitamata jätmist. Teine number märgib ajaloos esinenud probleeme. Kui ikoon on üleni roheline, on ettevõte suutnud kõik maksud taust.ee tegutsemisperioodil (2 aastat) õigeks ajaks deklareerida ja ära maksta.

Kui levinud maksudega võlgu jäämine aga on?

21.07.15 seisuga oli taust.ee andmebaasis kokku 19 814 juriidilisest isikust maksuvõlglast.* Keskmine võlgnevus on 8 223 eurot. See number on aga tugevasti mõjutatud üksikutest hiigelvõlglastest – TOP10 võlglase summad moodustavad 25% kõigi Eesti ettevõtete võlgadest.

TOP

Reg kood

Firma nimi

Maksuvõlg 21.07.2015

1

12157623

INV T OÜ

16 498 131

2

11222270

Adrian Arendus OÜ

10 090 201

3

11330410

OÜ Tabeyo

4 053 831

4

12234753

BestLog OÜ

1 698 914

5

11413107

Fund Investments OÜ

1 504 854

6

10179804

AS Euroimport

1 487 670

7

10259970

Osaühing OZON MMG GRUPP

1 409 109

8

12603614

Simetra Tööjõud OÜ

1 381 955

9

10046635

Tulundusühistu BITEST

1 380 435

10

11411278

TERE aktsiaselts

1 228 728

 

Tüüpilise võlgnevuse jaoks on kohasem vaadata mediaani, mis oli 668 eur. Selle summaga aga Maksuameti veebilehel veel avalikkuse tähelepanu alla ei satu. Maksuamet avaldab üle 1000 eurosed võlgnevused. Neid oli 21. juulil 8 603 juriidilisel isikul.

Enne kaugeleulatuvate järelduste tegemist on aga hea teada mõningaid maksudünaamika iseärasusi. 21.07 on päev pärast juunikuise käibemaksudeklaratsiooni (KMD) esitamise tähtaega. Hulk ettevõtteid kipub deklaratsiooni esitamise ja maksude tasumisega pisut hilinema (sama kehtib 10. kuupäeva tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni TSD tähtajaga), suudab aga kuu lõpuks paberid korda saada.

Viimase kahe aasta keskmine

Maksuvõlglasi

Üle 1000€ summaga maksuvõlglasi

Maksuvõlglasi päev pärast KMD tähtaega

17 787

7 605

Maksuvõlglasi päev pärast TSD tähtaega

18 639

7 737

Maksuvõlglasi kuu lõpus

13 616

1500

Ehk ca 5000 ettevõtet läheb kuu sees lühiajalisse maksuvõlgnevusse, aga suudab selle kuu lõpuks tasuda. Mõnel juhul on selline lühiajaline võlgnevus tingitud käibevahendite nappusest ja ohumärk kreeditoridele, kuid paljudel puhkudel on tegu ka lihtsalt hooletuse või tehnilisemat laadi probleemiga (näiteks deklaratsioone koostav raamatupidaja jäi haigeks).

Elu on täis üllatusi ja mingil ajahetkel juhtub selline apsakas enamikul ettevõtetest. Näiteks vahemikus juuli 2014 – juuni 2015 oli korraks maksudega võlgu 62 343 juriidilist isikut.

juuli 2014 – juuni 2015

Maksuvõlglasi taust.ee's 

% kõigist aasta jooksul võlgu olnutest

1 märge

13 798

22%

2 märget

8 128

13%

3 märget

5 399

9%

4 märget

3 437

6%

5 ja rohkem

3 1518

51%

Taust.ee süsteem salvestab maksuvõlgnevuse staatused kolm korda kuus - päev pärast TSD tähtaega, päev pärast KMD tähtaega ja kuu viimasel päeval. Seega tõsistes raskustes firma võiks aasta jooksul saada maksimaalselt 36 võlgnevuse kirjet.

Üldse oli makse maksvaid jur isikuid 2015 .a. II kvartalis 95 415. Seega võib öelda, et ca 2/3 kõigist maksumaksjatest jääb vähemalt korra aastas vähemalt üheks päevaks maksuvõlglaseks. Rohkem kui viiendikul on tegemist ühekordse komistusega, mis kohe korrigeeritakse, ja ca 60% kõigist võlglastest on vähemasti kuu lõpuks suutnud võlgnevused alati likvideerida.

Seega kui keegi põhimõttekindlalt täielikult välistab koostöö tegemise igat sorti maksuvõlglastega, peab ta arvestama, et ülemäära palju partnereid alles ei pruugi jäädagi, kelle seast sobivat valida. 

Hoopis ettevaatlikumalt peaks aga suhtuma nendesse, kes võlglaste hulgas püsivalt figureerivad.Nii näiteks oli 22.07.14 aktiivsete jur isikute seas 17 052 võlglast. Neist 10 739 (63%) olid ka päev pärast käesoleva juuli KMD tähtaega võlglaste hulgas. 6 675 firmal on kõigil 36 kontrollitud hetkel aasta jooksul olnud maksuvõlgnevus.

Suuremate summadega on trend isegi püsivam: aasta tagasi oli 7 111 isikul võlg  üle 1000 euro. Neist 5076 (71%) on ka täna üle 1000 euro riigile võlgu. Või vaadakem pikemat perioodi - 23.07.13 oli üle 1000 eurone maksuvõlg 5753 isikul, neist 4258 (74%) oli võlg ka aasta hiljem ja 3543 kaks aastat hiljem.

Siingi kehtib reegel, et võlgnevus kuu lõpus on tugevam signaal püsivatest probleemidest. Nii oli 2014 juuni lõpu seisuga üle 1000 euro võlgu 5818 isikut, neist 4460 (77%) maksuvõlg oli aasta hiljem endiselt üle 1000 euro.

Seega kui märkate ettevõtte tausta uurides üle 1000 eurost maksuvõlga, eriti veel kuu lõpus, siis tõenäoliselt ei jää see neile viimaseks korraks võlgu jääda.

 

* Siin ja edaspidi  välja toodud numbrid ei pruugi täpselt kattuda EMTA veebis avaldatud statistikaga, kuna EMTA kasutab maksuvõlglaste hulka lahterdamiseks mitmeid täiendavaid kriteeriume, nagu võla vanus, ajatamise graafiku olemasolu jne. Suurt pilti see aga ei muuda.
Kui soovid selle (või mõne teise) analüüsi osas mõtteid jagada, kirjuta art.lukas ät taust.ee

 

Tagasi

Veel uudiseid

Maksuvõla kuvamine peatatud
Novembris võeti eluasemelaenusid rohkem kui mullu
Ettevõtlussektori kasum suurenes III kvartalis