PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   Osakapitali sissemakse ei pea
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Eluasemelaenuturg jätkab vara
   FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVAADE.
   Intressitõusude tagajärg: (t

Detsembris kasvas eraisikute ja ettevõtete laenude maht hoogsalt edasi

25.01.19 16:02

Detsembris kasvas eraisikute ja ettevõtete laenude maht hoogsalt edasi, kuigi uusi laene lisandus varasemast aeglasemas tempos. Pangahoiused kasvasid endiselt kiiremini kui laenud. Eestis tegutsevate pankade kogukasum suurenes 2018. aastal aastataguse ajaga võrreldes 6% tänu tütarettevõtetest saadud dividenditulule.

Eraisikute laenude ja liisingute maht kasvas detsembris – nagu varasematelgi kuudel – hoogsalt. Eluasemelaenude jääk suurenes aastaga 7%, ent arvuliselt võeti uusi eluasemelaene detsembris 12% vähem kui aasta tagasi. Keskmine laenusumma endiselt suurenes. Eluasemeturul tehtud ostu-müügitehingute arv samuti kahanes möödunud aasta teisel poolel ja hinnad küll kasvasid, aga varasemast aeglasemas tempos. Autoliisingute jääk kasvas endiselt kiiresti, aastaga ligikaudu 20%. Samas ka uusi autoliisingulepinguid lisandus detsembris varasemast aeglasemalt.

Ettevõtete laenude ja liisingute jääk suurenes aastaga 5,8%. Ettevõtete laenamist on toetanud investeerimisaktiivsuse mõningane kasv, aga ka varasemast suurem hulk laenude refinantseerimisi. Ettevõtted võtsid detsembris uusi laene 9% rohkem kui samal ajal aasta tagasi. Uusi pikaajalisi laene võeti sealhulgas aga enam-vähem samas summas. Detsembris paistsid teistest aktiivsema laenamisega silma kinnisvaraettevõtted.

Laenude keskmised intressimäärad jäid madalale tasemele. 2018. aasta teisel poolel on eluasemelaenude keskmine intressimäär pärast aasta esimesel poolel toimunud tõusu jälle pisut langenud. Detsembris kujunes uute eluasemelaenude keskmiseks intressimääraks 2,4%. Ettevõtete uute pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 2018. aasta jooksul väga muutlik, aasta keskmisena aga aasta varasemast keskmisest intressimäärast siiski kõrgem. Detsembris kujunes ettevõtete võetud uute pikaajaliste laenude intressimääraks 1,95%.

Detsembris suurenes tempokalt ka ettevõtete ja eraisikute pangahoiuste kogumaht: 2018. aasta lõpuks ulatus see 14,1 miljardi euroni. Ettevõtete hoiused kasvasid aastaga 8% ja eraisikute omad 10%. Seega kasvasid hoiused endiselt kiiremini kui laenud ning nii ettevõtete kui ka eraisikute finantspuhvrid suurenesid.

https://www.eestipank.ee/press/pankade-kasumit-suurendas-mullu-tutarettevotetest-saadud-dividendid-24012019

Tagasi

Veel uudiseid

Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi planeeritud katkestus
Ettevõtete ja majapidamiste võla kasv on endiselt väiksem kui majanduskasv
Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul