PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Riigikohus: maksuvõlg tuleb t
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Kiire hinnakasvu tõttu vähen
   Viivislaenude osakaal pankade
   Madis Müller: Eesti hinnatõu

Juriidiline kommentaar

Millega käenduslepingu sõlmimisel arvestada?

30.09.16 09:45 - Advokaadibüroo HETA Käendus on levinud eelkõige seetõttu, et käenduslepingu sõlmimine käib lihtsalt ja see on võimalik vormistada mõne minutiga. Müüja saab... (Loe edasi...)

Võitlus skeemitajatega ehk maksejõuetusõiguse reform on alanud!

13.09.16 14:29 - Eesti Advokatuur Paljude ettevõtjate seas on levinud arvamus, et Eestis ei ole keeruline jätta endast planeeritult maha võlgadesse mattunud ettevõtet, ilma et sellele järgneksid... (Loe edasi...)

Riigikohus viis vahekohtu otsuste täitmise kooskõlla rahvusvaheliste põhimõtetega

05.05.16 08:53 - Eesti Advokatuur Riigikohus viis vahekohtu otsuste täitmise kooskõlla rahvusvaheliste põhimõtetega Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 20. aprillil lahendi, mille kohaselt kõik... (Loe edasi...)

Pangad said juurde kohustusi ja käendajad õigusi

29.02.16 10:20 - Advokaadibüroo TRINITI     Riigikohus pani värske otsusega pankadele kohustuse informeerida käendajat enne kui ta alustab hüpoteegi realiseerimist ja andis käendajatele mitu... (Loe edasi...)

Arbitraažikohtu otsustega kelmitamisel varsti lõpp

06.11.15 08:52 - Advokaadibüroo TRINITI Peagi lõpeb „igamehe“ võimalus moodustada kõlava nimega vahekohus ja kohtutäituri abiga selle otsus riigi sunnijõul täita. Valitsus on asunud sel... (Loe edasi...)

Viivise arvestamine intressi- ja viivisevõlalt nüüd lubatud

16.06.15 14:57 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Juuni alguses otsustas Riigikohus, et seadus ei keela arvestada intressilt ja viiviselt intressi. Tegemist on pöördelise Riigikohtu otsusega, kus vaidlust lahendanud kolme kohtuniku... (Loe edasi...)

Juhatuse liige – kas oled oma volituste tähtaegu uuendanud?

13.11.14 10:12 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Käesoleva artikli ajendiks on üks Riigikohtu suvine lahend (Tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2014.a. otsus asjas 3-2-1-50-14). Faktoloogia lihtne. Tellijal oli leping saekaatriga, et too... (Loe edasi...)

Mida teha, kui üürnik ei maksa üüri?

21.10.14 15:07 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Kui üürnik ei tasu üürileandjale korrektselt üüri, siis üheks vahendiks, mida üürileandja üürniku vastu kasutada saab, on... (Loe edasi...)

Riigikohus tunnistas kehtetuks õigusabikulude vastaspoolelt sissenõudmise piirmäärad

26.08.14 09:17 - Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid 26.06.2014 tunnistas Riigikohus kehtetuks tsiviilkohtumenetluses kehtinud lepingulise esindaja kulude teiselt menetlusosaliselt sissenõudmise piirmäärad. Riigikohus leidis, et... (Loe edasi...)