Firmast

Taust.ee portaali haldab Krediidiregister OÜ, mis kuulub Julianus Grupp OÜ'le.  Meie eesmärgiks on koguda erinevatelt osapooltelt kokku taustainfo nii era- kui ka juriidiliste isikute kohta, seda töödelda ja huvitatud isikutele vahendada. Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi.  

Ettevõtte andmebaasi on koondatud järgmine informatsioon:
•    üle 150 000 maksehäire;
•    maksuvõlgade informatsioon on-line ja maksuvõlgade ajalugu viimase 6 kuu jooksul;
•    kinnistusraamatu omandi teave koos fotode ja kaartidega;
•    isikukoodiga seostatavad kohtulahendid ja ametlikud teadaanded;
•    äriühingute majandusaasta aruanded ja muud dokumendid (põhikirjad, kommertspandid jne).

Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline.

 

Majandusaasta aruanne (2018)

2017. aastal arendas OÜ Krediidiregister välja seotud isikutest lähtuvad skooringmudelid juriidiliste isikute krediidireitingu määramiseks. Arendustegevust toetas Euroopa Regionaalarengu Fond (toetuse summa 19 959 eurot).