Firmast

Taust.ee portaali haldab Krediidiregister OÜ. Meie eesmärgiks on koguda erinevatelt osapooltelt kokku taustainfo nii era- kui ka juriidiliste isikute kohta, seda töödelda ja huvitatud isikutele vahendada. Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi.  

Ettevõtte andmebaasi on koondatud järgmine informatsioon:
•    üle 150 000 maksehäire;
•    maksuvõlgade informatsioon on-line ja maksuvõlgade ajalugu viimase 6 kuu jooksul;
•    kinnistusraamatu omandi teave koos fotode ja kaartidega;
•    isikukoodiga seostatavad kohtulahendid ja ametlikud teadaanded;
•    äriühingute majandusaasta aruanded ja muud dokumendid (põhikirjad, kommertspandid jne).

Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline.

 

Majandusaasta aruanne (2018)

Majandusaasta aruanne (2019)

Majandusaasta aruanne (2020)

Majandusaasta aruanne (2021)

01.03-31.12.2020 teostas OÜ Krediidiregister koostöös Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnaga arendusprojekti "Ettevõtete ebaõnnestumise prognoosimine" . Projekti maksumus 74 000 eurot, projekti teostamist finantseeriti "2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks" meetmest 44 400 euro ulatuses