Kontrolli oma äripartneri tausta!

MEIE PARTNERID
INBank
LHV Pank
Coop Finants
Danske bank
Rautakesko
Tele2
STV
Telia
Starman
Credit24
Julianus Inkasso

Taust.ee portaali haldab Krediidiregister OÜ. Meie eesmärgiks on koguda erinevatelt osapooltelt kokku taustainfo nii era- kui ka juriidiliste isikute kohta, seda töödelda ja huvitatud isikutele vahendada. Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi.  

Ettevõtte andmebaasi on koondatud järgmine informatsioon:
•    üle 150 000 maksehäire;
•    maksuvõlgade informatsioon on-line ja maksuvõlgade ajalugu viimase 6 kuu jooksul;
•    kinnistusraamatu omandi teave koos fotode ja kaartidega;
•    isikukoodiga seostatavad kohtulahendid ja ametlikud teadaanded;
•    äriühingute majandusaasta aruanded ja muud dokumendid (põhikirjad, kommertspandid jne).

Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline.

OÜ Krediidiregister kuulub Aktiva Finance Group kontserni. Aktiva Finance Group ettevõtteid ühendab missioon muuta klientide elu paremaks luues uuenduslikke, mugavaid ja lihtsasti kasutatavaid finantsteenuseid. Grupi Eesti, Läti, Leedu ja Poola ettevõtetes töötab ligi 200 inimest, kes on pühendunud finantsinfrastruktuuri arendamisele maksete tegemisest kuni võlgade sissenõudmiseni. 

Majandusaasta aruanne (2018)

Majandusaasta aruanne (2019)

Majandusaasta aruanne (2020)

Majandusaasta aruanne (2021)

Majandusaasta aruanne (2022)

01.03-31.12.2020 teostas OÜ Krediidiregister koostöös Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnaga arendusprojekti "Ettevõtete ebaõnnestumise prognoosimine" . Projekti maksumus 74 000 eurot, projekti teostamist finantseeriti "2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks" meetmest 44 400 euro ulatuses

Kui tahad rahu, siis valmistu sõjaks (Horatius)

 

Uuest kliendist on enne koostöö alustamist võimalik saada üsna hea ülevaade. Avalikke andmebaase, mida selleks kasutada, on mitmeid: äriregister, kinnistusraamat, võlgnevuste kohta infot koguvad/edastavad andmebaasid, Ametlikud Teadaanded, Kohtulahendite register jne. Paraku pole nende kasutusmugavus kõige parem või on info hulk nii suur, et tervikpildi kokku panemine võtab kaua aega.

Vaata näidisraport

Praktika näitab, et suurema osa krediidikahjudest põhjustavad pikaajalised partnerid, kelle tausta peale esmast kontrolli piisavalt ei jälgita. Seetõttu pakume Teile selle probleemi lahendamiseks kahte võimalust. Meie püsikliendina saate Te automaatselt teate, kui Teie poolt seiresse lisatud ettevõttega midagi juhtub – tekib võlg, avalikustatakse info Ametlikes Teadaannetes, ilmub kohtulahend, toimub muudatus ettevõtte andmetes vm. Tavakasutajad saavad liituda kord nädalas ilmuva uudiskirjaga, kus on info nädala jooksul meie andmebaasi lisatud juriidilistest isikutest võlglaste kohta.

Miks hakata taust.ee kliendiks?
1.    Üheskoos on isikute äriseosed ja nende avalik taustainfo - leiate vajaliku info kiiresti ja saate oma aega kasutada selle analüüsimiseks.
2.    Ulatuslik võlglaste andmebaas - meie partneriks on kõik suuremad finantsasutused ja telekommunikatsiooniettevõtted.
3.    Hea hind - võrreldes turul pakutavate alternatiividega pakume väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega teenust!
4.    Oleme usaldusväärsed - enamik laenuandjaid kasutab meie andmebaasi esmase infoallikana! Alles pärast  meile tehtud päringut, vaadatakse teisi andmebaase).

 

Maksehäiregister

taust.ee haldab Eesti suurimat maksehäiregistrit, infot enda võlglaste kohta avaldavad taust.ee's erinevad litsentseeritud pangad, muud laenuandjad, telekomid, usaldusväärsed inkassofirmad jne. Maksehäirete sisestamise aluseks on kehtiva lepingu olemasolu, sisestatavad maksehäired peavad vastama järgmistele tingimustele: 
1. võlgnevus on üle 30 päeva vana
2. võlgnevuse summa on üle 5 euro
3. võlgnevus on sissenõutav, see ei ole vaidlustatud (vaie tähendab sisulist vastuväidet, mitte lihtsalt võlgniku poolset põhjendamata tasumisest keeldumist)
4. kohustuse rikkumise lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat

Taust.ee portaalis olevat infot võimalik vaadata nii lepingulistel klientidel (ehk püsiklientidel) kui tavakasutajatel. Kui sõlmite püsikliendilepingu, siis kord kuus edastab portaali haldav Krediidiregister OÜ Teile arve kasutatud teenuste eest. Tavakasutajana on Teil vaadatava info hulk piiratud või peate enne iga päringut selle eest tasuma.

 

Püsikliendilepingu sõlmimine on lihtne!
Püsikliendileping on Teie ettevõtte jaoks mugav ja soodne. Registreerige end kasutajaks siin ja seejärel allkirjastame lepingu. Taust.ee kasutamine toimub kokkulepitud paketi raames, täna on Teil võimalik valida järgmiste pakettide vahel:

  Ilma kontota Pakett Start Pakett Master Pakett Pro
Tasuta taustapäringud 0 50 150 Küsi pakkumist
info@taust.ee
Sh ettevõtte kaarte (vt näidist) 0 Jagunemine pole oluline Jagunemine pole oluline
Sh eraisiku kaarte 0
Seire 0 50 150
Kuumakse   49 EUR 99 EUR
Päring pärast limiidi täitumist 5 EUR 1,5 EUR 1,0 EUR
Äriregistri päring Vastavalt Riigi Infosüsteemide Keskuse hinnakirjale
Kinnistusraamatu päring Vastavalt Riigi Infosüsteemide Keskuse hinnakirjale
    Registreeru Registreeru Registreeru

Hindadele lisandub käibemaks


Päringute arvu täitumise korral tuleb iga tehtava päringu eest juurde maksta. Tasuta päringute all mõeldaks ettevõtte- või eraisikukaardi vaatamist, eraldi tuleb juurde maksta nt Äriregistrist vahendatud päringute eest:

 

 

Maksehäired:

230 000+ Aktiivsed nõuded

Negatiivsete krediidiotsuste %:

7,3%

Maksuvõlad:

20 000+ ettevõtet on viimase 6 kuu jooksul olnud riigile võlgu

"TAUST.EE on oma kasutamismugavuselt ja info kvaliteedilt täna parim võimalik viis klientide äriseoste ja maksedistsipliini kontrollimiseks." Mati Korrol. Swedbank - Järelevalve divisjoni direktor

"Tänu TAUST.EE kasutamisele on meie laenukahjum 40% väiksem." Marko Varik. Cofi AS Controller